Center For Ungdomspsykiatri

Center for ungdomspsykiatri er etableret som et videns- og udviklingscenter, der arbejder på at fremme vilkår, behandlingsmuligheder og beskræftigelse/uddannelse for unge, der er psykisk sårbare.
Endvidere m.h.p at sætte fokus på "de svære forløb" og arbejde med opgaver, der kræver en indsats udover det sædvanlige.
 

Livet er andet end diagnoser

CFU tilbyder udviklingsmuligheder, behandling, miljøterapi, støtteforanstaltninger og uddannelse til unge, der ikke kan få fodfæste i det ordinære arbejds- og uddannelsessystem.
 
CFU tilbyder psykiatrisk behandling
 
CFU tilbyder psykologisk behandling
 
CFU tilbyder miljøterapi og dagbeskæftigelse
 
CFU tilbyder kursus og jobtræningsforløb
 
CFU tilbyder mentorordninger og særlig støtte i bolig m.m.
 
CFU tilbyder intensiv fysisk aktivitet som en del af  behandlingen/ udviklingen

Recovery og ny identitet

Hvordan arbejder vi på CFU ?
 
På CFU modtager vi unge mellem 16 og 30 år, der har behov for at få vendt eller komme i gang med en ny udvikling. Ofte efter indlæggelses- eller behandlingsforløb i psykiatriske regi.
Vores pædagogiske og behandlingsmæssige tilgange er:
 • Ikke klientgørende og afstigmatiserende.
 • Relationsbaseret.
 • Anerkendelse og ligeværdighed
 • Et miljø hvor den unge kan søge efter ny identitet.
 • Recovery - tankegang og miljøterapi
 • Et dymanisk tidsvarende ungdomsmiljø, der ikke i hverdagen er præget af sygdom.
 • Psykoedukation og jeg støttende tilgange

Målgruppe & Specialområder

Vores kernekompetencer findes indenfor området af ;
 • F20-29 Skizofreni og psykotiske tilstande.
 • F30-39 Affektive sindslidelser.
 • F40-49 Nervøse og stressralaterede tilstande.
 • F50       Spiseforstyrrelser.
 • F60- 61Forstyrrelser af personlighedsstruktur og adfærd.
 • F70       Mental retardering af lettere grad.
 • F84       Aspergers Syndrom, og lettere udviklingsforstyrrelser.
 • F 90-91 ADHD, adfærds- og tilknytningsfortyrrelser.
Solistprojekter med fokus på unge og retspsykiatri - Efterforløb , resocialisering, adfærdsregulering, behandling og nyorientering.
Misbrugs og komorbiditet; " De svære forløb".
CFU | Vesterlundvej 20, 2730 Herlev - DK | Tlf.: 40418832